Projektledning för bygg-, fastighets- och anläggningssektorn

Alla vinnande lag har en plan – det här är vår!

Vi på PQ Projektledning jobbar alltid i enlighet med vår affärsidé. En affärsidé som gör att vi kan göra skillnad på vår marknadsplats.
Vi har byggt vår affärsidé på egna erfarenheter och den bygger på fyra grundstenar som gör skillnad för vår uppdragsgivare.

Man gör skillnad när man genomför något som man verkligen tror på och som dessutom gör skillnad för andra. Det handlar om att sticka ut hakan lite och våga tro på sig själv, sin egen förmåga, vägval och att ha en genomarbetad plan, och det har vi.

Vi har byggt vårt företag och vårt arbetssätt på att vi alltid levererar 4 kundvärden i alla våra åtaganden.

Vår kund:
- Erbjuds alltid den mest lämpade kompetenssammansättningen för respektive projekt.
- Är alltid trygg i PQ Projektlednings lojalitet.
- Erbjuds kompetenta projektledare med uppbackning från hela sitt lag.
- Vet att projektet drivs mot uppsatta krav och mål.

En stor del av vår framgång sitter naturligtvist i våra medarbetares erfarenheter och kompetens. Likväl som en stor del av våra medarbetares prestationer sitter i vårt lagbygge och arbetssätt.

Välkommen till en samarbetspartner som gör skillnad.

Jonas, VD

Jonas Karlsson, VD

Förstärkning av Stockholmskontoret

Björn Andersson förstärker Stockholmskontoret och börjar sin anställning som projektledare på PQ 8/5. Björn kommer senast från Fastec i rollen som Projektchef.

IPMA Certifiering

Som ett led i att stärka PQ Projektlednings varumärke och förmåga att leda projekt, certifierar vi sedan 2013 fortlöpande våra medarbetare enligt IPMA. Certifieringsprocessen tar ca 6 månader och består i självutvärdering, tentamen och praktisk workshop. Beroende på erfarenhet och kompetens besitter vi certifikat på nivå B och C.

Välkommen Sarah Rosén

Sarah förstärker nya Stockholmskontoret och börjar sin anställning som projektledare på PQ 3/3. Sarah kommer senast från Västerås stad i rollen som upphandlare för byggentreprenader.