Tjänster

Här hittar du kortfattade beskrivningar av våra vanligaste tjänster. Om du har frågor eller vill veta mer är du alltid välkommen att kontakta oss.

Rådgivning

Lönsamheten och framgången i ditt projekt beror till stor del på det initiala arbetet med att ta fram rätt beslutsunderlag. Detta gäller oavsett om det handlar om ett fastighetsköp, ett nybygge, en större ombyggnad eller en lokalanpassning. Med rätt beslutsunderlag vet du om projektet bör startas och hur det ska genomföras. Läs mer

Projektledning

När ett beslut om projektgenomförande har tagits, blir projektledaren en viktig roll. Han eller hon har ett övergripande ansvar för att allt ska fungera från start till mål, och för att alla inblandade ska kunna samarbeta. Projektledaren definierar projektets olika skeden i en projektplan som godkänns av dig som kund. Planen blir det huvudsakliga styrinstrumentet för att planera, organisera och leda projektet. En viktig del av projektledarens arbete är att, i samråd med dig som uppdragsgivare, rekrytera och säkra resurser för genomförandet. Uttrycket ”spindeln i nätet” passar bra för att beskriva projektledaren. Läs mer

Projekteringsledning

För att genomföra ett framgångsrikt projekt krävs ett genomarbetat underlag för entreprenaden. Att ta fram underlaget kallas projektering och för det behövs flera olika specialistkompetenser. Det krävs också någon som leder och samordnar hela projekteringsarbetet. Samordningen blir allt viktigare, med allt fler och mer tekniskt avancerade system i dagens byggande. Läs mer

Byggledning

När projekteringen är klar och entreprenaden upphandlad är det dags att genomföra själva byggandet. Entreprenadavtalet reglerar vad som ska levereras, när och till vilken kostnad samt hur entreprenörerna ska förhålla sig till och kommunicera med varandra och kunden. För att proaktivt kunna styra och följa upp genomförandet krävs en erfaren byggledare, och de flesta av våra byggledare har en gedigen bakgrund inom entreprenadverksamhet. Byggledaren blir projektledarens förlängda arm, och ser till att entreprenadarbetet flyter på smidigt enligt projektplanen. Läs mer