Vår metod

Du som uppdragsgivare förväntar dig att projektet ska levereras i tid, till rätt kostnad, att du får information löpande och att du ska slippa resurskrävande problem under projektets gång. För att vi ska kunna möta dina förväntningar, vilar vår verksamhet på fyra grundstenar:

  • Vi är rådgivare och projektledare och erbjuder bara den typen av tjänster. Externa resurser knyts till projektet i nära samråd med dig som kund.
  • Vi arbetar alltid på uppdrag av byggherren. Det garanterar vårt oberoende gentemot entreprenörer och andra konsulter samt besparar oss besvärliga intressekonflikter.
  • Vi jobbar som ett lag och kvalitetssäkrar våra medarbetares arbete och kompetenser genom väl implementerade och dokumenterade processer.
  • Vi är stolta över vår inriktning och gör inte avkall på den. Vårt helhjärtade fokus är att driva våra uppdragsgivares projekt inom fastställda ramar och villkor.

PQ-modellen

För att försäkra oss om att våra projekt alltid genomförs på rätt sätt har vi utvecklat PQ-modellen, som tidigt visualiserar kundens syfte och mål. På så sätt undviker vi risken att tvingas till kostsamma förändringar senare i projektet.

Processbild
Klicka på bilden för att öppna i större format.

Inför varje projekt värderar vi noggrant kritiska parametrar som tid, budget och andra krav som du som kund anger. Därmed säkrar vi en hög kvalitet i de löpande beslut som tas under projektgenomförandet.

Alla projekt dokumenteras systematiskt, så att eventuella avvikelser kan härledas beslutsmässigt och stämmas av mot den ursprungliga projektplaneringen. Genom att arbeta med tydliga beslutspunkter (BP i bilden ovan) säkrar vi hela tiden att allt finns på plats inför nästa steg i projektet. Även tydliga avslutningskriterier är viktiga för att du som kund verkligen ska känna att du har fått det vi kommit överens om.

Medarbetarna avgörande, satsning på IPMA

Viktigast av allt för att vi ska kunna leverera hög kvalitet till dig som kund är att våra medarbetare har rätt kompetens och förmåga. Därför arbetar vi för att successivt IPMA-certifiera alla våra medarbetare. Det kostar oss både tid och pengar, men vi är övertygade om att det är en mycket god investering. Läs gärna mer om vår satsning på IPMA-certifiering.

Hör gärna av dig om du har frågor kring hur vi arbetar, se rubriken Kontakt.